G-H53B1JHBNY

Fekální transplantace anebo to jde jinak?

Fekální transplantace, je postup, při kterém se zdravá stolice od dárce přenáší do střevního traktu pacienta. Tento zákrok může být revolučním průlomem v léčbě mnoha střevních onemocnění a poruch. Málokdo ví, že vývoj a věda pokročila a existuje i jiné řešení, které není tak invazivní a splňuje ještě lépe zacílení na konkrétního jedince. Je možné je použít u širší škály zdravotních potížích, je dostupnější a má řadu výhod.

O co jde?

Individuální probiotika na míru – revoluční transplantace střevního mikrobiomu

Individuální probiotika jsou vyráběny na základě rozboru odebrané stolice. Na základě analýzy konkrétního mikrobiomu se vyrobí individuální probiotika, které obsahují mikroorganismy, pro daného člověka. Jsou tedy přesně přizpůsobena potřebám každého klienta. To umožňuje cíleněji se zaměřovat na konkrétní problémy. Výhodou oproti fekální transplantaci je, že není potřeba dárce a snižuje se riziko komplikací spojených s přenosem živé stolice od dárce, zejména přenosu závažných onemocnění.

„Léčba skutečnou stolicí může vést ke vzniku onemocnění, která mohou propuknout až řadu let po její transplantaci. Uměle připravená stolice, založená jen na extrémním mixu desítek ověřených probiotických kmenů, tato rizika eliminuje,“ vysvětluje pan doktor Ryšávka, který vyvinul probiotika na míru (zdroj https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ceska-probiotika-mohou-nahradit-fekalni-terapii-40299930)

Každý pacient získá léčbu přesně šitou na míru jeho potřebám, což maximalizuje šance na úspěch. Individuální probiotika se svým složením fekální terapii blíží, ale obsahují jen bezpečné, testované kmeny.

Jde o poměrně novou metodu, která má řadu výhod. Vzhledem k více než 17-leté praxi analýz střevního mikrobiomu věděcké laboratoře v Brně (kde se výzkum a výroba provádí), má laboratoř již velkou databázi mikroorganismů v bance a velké zkušenosti, na jejiž základě je schopna vyrobit probiotika. Navíc z mikroorganismů jsou schopny rozpoznat a detekovat včas i řadu predispozic k onemocnění. Součástí výroby probiotik je i report střevního mikrobiomu, kdy se klient dozví, jak na tom je.  

Více o individuálních probioticích najdete zde.

Fekální transplantace a individuální probiotika na míru jsou novodobou cestou k řešení mnoha zažívacích i psychických potíží. Nevýhodou obojího je nutnost hrazení si léčby vlastními financemi. Výhodou je změna střevního mikrobiomu, ve kterém je otisk našeho způsobu života i naší osobnosti. Změna mikrobiomu umožňuje zlepšení zdravotního stavu i kvality našeho života. A to za to určitě stojí.